A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Znaczenie środków europejskich dla rozwoju gmin, warunków życia i nierówności między gminami

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2017) Znaczenie środków europejskich dla rozwoju gmin, warunków życia i nierówności między gminami. Samorząd Terytorialny, Nr 1-2/2017, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 37-52.

Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu środków europejskich na rozwój gospodarczy gmin (liczących nie więcej niż 50.000 mieszkańców), poprawę warunków życia i nierówności dochodów gminnych. Analizy statystyczne pokazały, że nie ma związku między środkami europejskimi a rozwojem gospodarczym, ale możliwy jest wpływ pośredni na inwestycje infrastrukturalne. Wpływ środków UE na poprawą warunków życia jest pozytywny, ale bardzo mały. Endogenne czynniki rozwoju lokalnego okazały się ważniejsze od czynników zewnętrznych. Mimo że gminy bogatsze otrzymują więcej środków UE, nierówności warunków życia między gminami (od 2002 r.) stale się zmniejszają. Jak zaznacza autor, jest to następstwem silnych interwencji państwa nakierowanych na zmniejszanie nierówności między gminami.