A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

 

EUROREG prowadził kilka kierunków studiów podyplomowych dla pracowników administracji publicznej Warto wspomnieć np. o realizowanej wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Akademii Rozwoju Regionalnego (dotychczas 10 edycji – ponad 700 absolwentów), na której wyniki badań prowadzonych przez EUROREG i jego współpracowników (także z zagranicy) są przekazywane praktykom z ministerstw, regionów i gmin – co jest wspierane dwoma publikacjami wydanymi wraz z Ministerstwem i kolejnymi zeszytami „Studiów Regionalnych i Lokalnych”.

My zaś – wykładowcy – dowiadujemy się nowych rzeczy o polskiej rzeczywistości od słuchaczy Akademii. W podobnym trybie prowadzona była od 2008 roku Akademia Ewaluacji (również we współpracy z MRR). Był to unikalny programem szkoleniowy, którego celem było podnoszenie jakości polskiego systemuewaluacji i zarządzania rozwojem, przez podnoszenie kompetencji osób zamawiających i nadzorujących badania ewaluacyjne. Akademia pokazała również, jak dowody i wnioski z badań powinny być wykorzystywane w projektowaniu i implementowania nowych polityk publicznych oraz debatach z mediami i społeczeństwem.

Ostatnie studia podyplomowe to Akademia Oceny Skutków Regulacji realizowana wraz z Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. AOSR to dwusemestralne studia podyplomowe oraz szkolenia ustawiczne z zakresu technik analitycznych, stosowanych w ramach oceny skutków regulacji. Studia były skierowane do pracowników administracji rządowej i osób związanych zawodowo z analizą i oceną polityk publicznych. Wierzymy, że prowadzenie skutecznych polityk publicznych służących obywatelom wymaga wiedzy opartej na badaniach.