A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

STYPENDIUM NA UDZIAŁ W INURA 2018

EUROREG ogłasza konkurs na stypendium dla studentów uczelni białoruskich i ukraińskich na udział w konferencji International Network for Urban Research and Action INURA 2018 w Warszawie.


O KONFERENCJI

 • Data i miejsce: 23-27 czerwca 2018 r. Warszawa, Polska.
 • Temat przewodni konferencji: Footloose Warsaw. Towards a walkable urban theory
 • Całość konferencji odbywa się w języku angielskim
 • Więcej informacji o konferencji: www.inura18.wordpress.com

O STYPENDIUM

 • Stypendium obejmuje pokrycie opłaty konferencyjnej, koszty noclegów w Warszawie (5 nocy), koszty dojazdu do Warszawy, oraz ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia poza programem konferencji
 • O stypendium mogą ubiegać się studenci studiujący w uczelniach zlokalizowanych na Białorusi lub Ukrainie (przyznane zostanie co najmniej jedno stypendium dla studentów uczelni ukraińskich oraz co najmniej jedno dla studentów uczelni ukraińskich)
 • Stypendium zostanie przyznane w drodze konkursu na podstawie listu motywacyjnego oraz życiorysu
 • Fundator: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego
 • Więcej informacji o stypendium: www.euroreg.uw.edu.pl

JAK UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM?

 • Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie złożone z: (1) listu motywacyjnego w języku angielskim, zawierającego wyjaśnienie, w jaki sposób udział w konferencji INURA w Warszawie przyczyni się do Twojego rozwoju naukowego i zawodowego (od 200 do 500 słów), (2) krótkiego życiorysu w języku angielskim (maksymalnie 2 strony)
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: info.euroreg@uw.edu.pl
 • W tytule wiadomości należy umieścić tekst: „stypendium konferencyjne INURA 2018”
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2018 r. (do końca dnia)
 • Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 1 czerwca 2018 r.
 • Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres info.euroreg@uw.edu.pl (z dopiskiem „stypendium konferencyjne INURA 2018”)

DO POBRANIA: Informacje o stypendium w formacie PDF (w języku angielskim)

DO POBRANIA: Studia miejskie i regionalne w EUROREG-u (informacja w języku rosyjskim)