A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Obecni studenci

Obecni studenci

 

   
 

Dzmitry Bibikau

Absolwent architektury Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Praca magisterska z zakresu urbanistyki dotyczyła kompleksowej rewitalizacji modernistycznych osiedli mieszkaniowych. W czasie studiów był przewodniczącym Białoruskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury. Współzałożycielem Mińskiego Studenckiego Forum Architektonicznego. Współzałożyciel Mińskiej Platformy Urbanistycznej (2014 r.), która zajmuje się nieformalną i międzydyscyplinarną edukacją w zakresie architektury i urbanistyki, organizuje warsztaty, badania i projekty partycypacyjne. Jednymi z głównych projektów platformy są Mińskie Forum i konferencje urbanistyczne. Był członkiem białoruskiego ISOCARP. Pracował w Białoruskim Narodowym Instytucie Urbanistyki, wykladał planistykę na Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Politechnicznym.

Marlena Stępień

Swoją przygodę ze studiami rozpoczęła na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, gdzie ukończyła prawo europejskie. Jednocześnie uczestniczyła w życiu Uniwersytetu poprzez organizację wielu konferencji, seminariów i projektów. Studia w EUROREGu wybrała ze względu na tematykę miejską i regionalną, będącą kontynuacją jej zainteresowań związanych z polityką regionalną i instrumentami współpracy lokalnej. Przez cały okres studiów aktywna zawodowo m.in w obszarze funduszy europejskich oraz samorządu terytorialnego, łącząc obowiązki zawodowe i naukę. Laureatka stypendiów naukowych w latach 2015-2019 na obu kierunkach.

Magda Grabowska

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Kultury Polskiej UW. Koordynatorka projektów FUTUWAWA (2012-2016), Asocjacje (2015), sztukapubliczna.pl (2016), Place Warszawy (do odzyskania) (2017-2018). Pracowała przy niezależnych filmach dokumentalnych i fabularnych (Behind the Iron Gate, 8 historii, które nie zmieniły świata). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wanda Biedka

Podczas studiów pierwszego stopnia Sustainable Development MA (Hons) na University of Edinburgh odkryła pasję: rozwój miast i urbanistykę, stąd trafiła do EUROREGu żeby zdobyć konkretną wiedzę na temat urbanistyki i rozwoju regionalnego. Studia w EUROREGu ceni za kameralną atmosferę oraz możliwość nauki i rozwoju pod okiem specjalistów. Równolegle ze studiami pracowała dla University of Edinburgh Development and Alumni Office oraz działała w organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem imigrantów, edukacją wielokulturową i rozwojem międzynarodowym

 
  Paweł Sieńczewski

Rozpoczął studia na Wydziale Geologii UW, a następnie podjął dalszą edukację w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. EUROREG wybrał, aby zbierać i rozwijać kompetencje w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, zarządzania i planowania przestrzennego, zarządzania projektami oraz ekonomiką. Wraz z zaangażowaniem w naukę prowadzi aktywne życie zawodowe. Obecnie zajmuję się nieruchomościami komercyjnymi.

   
 

Klaudia Buda

Absolwentka Centrum Europejskiego UW na kierunku europeistyka. Laureatka III miejsca w województwie świętokrzyskim w konkursie Eurostaż (2016) organizowanym przez Platformę Obywatelską RP, Grupę Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Instytut Obywatelski oraz Klub Obywatelski. Studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku choreografia i teoria tańca.

Bartłomiej Lis


Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiuje historię sztuki na Instytucie Historii Sztuki UW. Zajmuje się interpretacją symbolicznego wymiaru współczesnej architektury, szczególnie starchitektami oraz zjawiskiem sprawczości wizualizacji. Interesuje się rolą muzeów w społeczeństwie.

Magda Koźluk


 

Franciszek Bojańczyk

Przewodnik warszawski oraz pilot wycieczek po Europie Środkowej, Izraelu i Skandynawii. Wcześniej studiował hebraistykę i historię w Warszawie, Tel Awiwie i Pradze. Jest założycielem biura turystyki kulturowej Kompania Środkowoeuropejska, prowadzi także bloga o regionie i miastach ablogeracja.pl

 

 

Paweł Woźnicki

Swoją przygodę z Uniwersytetem Warszawskim rozpoczął na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, gdzie studiował gospodarkę przestrzenną. Następnie zdecydował się wybrać EUROREG, aby kontynuować swoje zainteresowanie przestrzenią i miastami oraz ich rozwojem i zachodzącymi tam zjawiskami. Studia w EUROREG-u ceni najbardziej za różnorodną kadrę wykładowców oraz znakomite połączenie wiedzy teoretycznej z prawdziwą praktyką badawczą. W trakcie swojej nauki na UW odbył wymianę studencką w Hiszpanii na Universidad de Valencia, był członkiem koła naukowego studentów gospodarki przestrzennej „Spatium”, brał udział w wielu konferencjach i spotkaniach naukowych oraz odbył praktyki w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego. Obecnie udziela się jako mentor zagranicznych studentów uczelni.

 

 

 

Marta Marszycka

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW studiów na kierunku praca socjalna. Impulsem do rozpoczęcia przygody na EUROREG-u był staż w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w Warszawie, dzięki któremu zainteresowała ją tematyka polityk miejskich oraz rozwoju miast. Studia w EUROREG-u ceni przede wszystkim za indywidualne podejście do studenta oraz interdyscyplinarny Zespół, który inspiruje do działania. Szczególnie interesują ją procesy partycypacji społecznej oraz aktywizacja społeczności lokalnych. Obecnie związana z projektem "Żywa ulica", który ma na celu prototypownie urbanistyczne ulicy połączone z rozwijaniem kapitału społecznego na tym terenie.