A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Obecni studenci

Obecni studenci

 

   

Bartłomiej Lis


Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiuje historię sztuki na Instytucie Historii Sztuki UW. Zajmuje się interpretacją symbolicznego wymiaru współczesnej architektury, szczególnie starchitektami oraz zjawiskiem sprawczości wizualizacji. Interesuje się rolą muzeów w społeczeństwie.

Magda Koźluk


 

Franciszek Bojańczyk

Przewodnik warszawski oraz pilot wycieczek po Europie Środkowej, Izraelu i Skandynawii. Wcześniej studiował hebraistykę i historię w Warszawie, Tel Awiwie i Pradze. Jest założycielem biura turystyki kulturowej Kompania Środkowoeuropejska, prowadzi także bloga o regionie i miastach ablogeracja.pl

 

 

Paweł Woźnicki

Swoją przygodę z Uniwersytetem Warszawskim rozpoczął na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, gdzie studiował gospodarkę przestrzenną. Następnie zdecydował się wybrać EUROREG, aby kontynuować swoje zainteresowanie przestrzenią i miastami oraz ich rozwojem i zachodzącymi tam zjawiskami. Studia w EUROREG-u ceni najbardziej za różnorodną kadrę wykładowców oraz znakomite połączenie wiedzy teoretycznej z prawdziwą praktyką badawczą. W trakcie swojej nauki na UW odbył wymianę studencką w Hiszpanii na Universidad de Valencia, był członkiem koła naukowego studentów gospodarki przestrzennej „Spatium”, brał udział w wielu konferencjach i spotkaniach naukowych oraz odbył praktyki w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego. Obecnie udziela się jako mentor zagranicznych studentów uczelni.

 

 

 

Marta Marszycka

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW studiów na kierunku praca socjalna. Impulsem do rozpoczęcia przygody na EUROREG-u był staż w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w Warszawie, dzięki któremu zainteresowała ją tematyka polityk miejskich oraz rozwoju miast. Studia w EUROREG-u ceni przede wszystkim za indywidualne podejście do studenta oraz interdyscyplinarny Zespół, który inspiruje do działania. Szczególnie interesują ją procesy partycypacji społecznej oraz aktywizacja społeczności lokalnych. Obecnie związana z projektem "Żywa ulica", który ma na celu prototypownie urbanistyczne ulicy połączone z rozwijaniem kapitału społecznego na tym terenie.