A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Wykład dotyczy roli Programu ESPON we wzmacnianiu wymiaru terytorialnego w polityce rozwoju społeczno-gospodarczego na wszystkich szczeblach zarządzania – od europejskiego po lokalny. Dzieje się to za sprawą działań nakierowanych na identyfikację i interpretację trendów, wyzwań i procesów występujących w przestrzeni Europy. [więcej]
 
 
Koncepcja smart city jest przedmiotem zainteresowania reprezentantów różnych dyscyplin naukowych. Mimo odmiennych perspektyw badawczych, założenia koncepcji smart city i stosowane w jej obrębie pojęcia są spójne, a mający miejsce w drugiej dekadzie XXI wieku przyrost liczby publikacji podejmujących zagadnienie smart city pozwala wnioskować o jego dużym potencjale badawczym. [więcej]
 
 
Zmiany klimatu są globalnym zagrożeniem dla wszystkich ekosystemów. W szczególności wzrost temperatur oraz powiązany z nim globalny kryzys wodny stanowi szczególne zagrożenie dla gatunków stałocieplnych. Polska nie jest samotną wyspą i także tutaj odczuwamy negatywne skutki zmian klimatu, a ich skala oraz intensywność będą się stale zwiększać w perspektywie najbliższych dekad. [więcej]
 
 
The seminar will discuss the implications of Brexit for regional development and regional policy in the United Kingdom. It will review research on the regional economic impact, and the policy implications of losing European Structural Funds. The seminar will also discuss the emerging picture on replacement UK policies, and the implications for the governance of post-Brexit regional policy. [więcej]
 
 
 
Punktem odniesienia wykładu jest książka „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadki i przyszłości świata” oraz aktualna debata o przyszłości w kontekście pandemii Covid-19, planów odbudowy i strategii zielonych modernizacji, jak Europejski Zielony Ład. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5
6
7
8