A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Bliskość jest konstruktem niejednoznacznym. Dotyczy to również jej geograficznego wymiaru, który wydaje się pozornie najłatwiejszy do 
konceptualizacji i operacjonalizacji. Podczas seminarium usłyszymy o dotychczasowych sposobach ujmowania tego konstruktu. błędne jest dotychczasowe utożsamianie bliskości geograficznej z fizyczną odległością – równie istotny jest subiektywny wymiar bliskości. [więcej]
 
 
Dwudziesty wiek został nazwany "stuleciem uchodźców", choć kolejny zapowiada się, że będzie nim w jeszcze większym stopniu. Seminarium EUROREG jest poświęcone doświadczeniom Afrykanów poszukujących miejsc przede wszystkim bezpiecznych, ale też dających nadzieję na godne życie i realizację marzeń. [więcej]
 
 
Dr hab. Krzysztof Gwosdz, na przykładzie dwóch okręgów przemysłowych – sudeckiego i górnośląskiego oraz dwóch miast: Mielca i Starachowic szuka odpowiedzi na pytanie o czynniki i mechanizmy stojące za zdolnością układów terytorialnych do podtrzymania i odnowy ścieżki rozwojowej, odwołując się przede wszystkim do pojęć i interpretacji paradygmatu ewolucyjnego w geografii ekonomicznej. [więcej]
 
 
Seminarium poświęcone jest sporom o obrazy w Polsce ostatniego trzydziestolecia. Kolejne odsłony sporów o pomniki wracają do haseł i gestów z przełomu lat 80. i 90. Z perspektywy badań kultury wizualnej przyglądamy się polityce ikonoklastycznej dekomunizacji i nowej pomnikomanii. [więcej]
 
 
 
Analizy procesów rozwoju regionalnego wskazują na zamrożenie wzrostu zróżnicowań regionalnych, a nawet na pewne przejawy dyfuzji rozwoju z najsilniejszych ośrodków do otaczających obszarów, a więc na symptomy konwergencji. Konfrontacja założeń polityki regionalnej Polski na lata 2030 z analizami empirycznymi i alternatywnymi ujęciami tej polityki. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3