A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Kogo możemy uznać za eksperta? W czym eksperci są przydatni? Jakie są ograniczenia stosowania wsparcia eksperckiego w politykach publicznych? [więcej]
 
 
Nowe wyzwania jakie stanęły przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej wymagają dalszego doskonalenia polityki ekologicznej oraz łączenia jej z politykami gospodarczymi i społecznymi. Szczególnymi wyzwaniami są przeciwdziałanie nadmiernej konsumpcji, kreowanie zrównoważonej mobilności, zrównoważone podejścia do gospodarki odpadami, ochrona usług ekosystemów oraz postawienie na nature based solutions [więcej]
 
 
 
W pierwszej kolejności zostaną wskazane różnice w dystrybucji zasobów między instytucjami naukowymi oraz zaprezentowana analiza sieci współpracy, która wyłania się z takiego porządku instytucjonalnego. W drugiej części omówione zostanie znaczenie struktury indywidualnych sieci współpracy oraz afiliacji naukowca dla pozyskiwania zróżnicowanych zasobów. [więcej]
 
 
 
Celem prezentacji jest ukazanie współczesnych procesów metropolizacji i ich konsekwencji w różnych skalach przestrzennych począwszy od skali europejskiej, przez krajową, a kończąc na regionalnej. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5