A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Praktyczne przedstawienie z punktu widzenia członka Komisji Europejskiej pracy tej instytucji w ciągu ostatnich 5 lat ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy instytucjami europejskimi (Komisja Europejska-Rada Europejska-Parlament Europejski) ich kompetencji i procesu decyzyjnego. [więcej]
 
 
Czy Polska prowadzi aktywnie politykę rozwoju sztucznej inteligencji (SI)? Jaki jest poziom badań nad sztuczną inteligencją w sektorze nauki? Jakie są regionalne ośrodki rozwoju sztucznej inteligencji? [więcej]
 
 
Przed nami nowe Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027. Naturalnym więc jest, że w związku z tym pojawiają się pytania: jak Polska wkroczy w tę nowe unijne rozdanie budżetowe? Jakie stoją przed nami wyzwania i jakie narzędzia oferuje nam Unia Europejska, by tym im sprostać? Jakie możliwości da nam nowa polityka spójności? [więcej]
 
 
Celem wystąpienia będzie wskazanie perspektywy geograficznej w badaniu patologii społecznej. Realizacja tego celu uzupełni rozstrzygnięcie zawiłości w zakresie pojęciowym oraz wypracowanie terminu i definicji patologii społecznej adekwatnej do perspektywy geograficznej. Wskazane zostaną ponadto rozwiązania metodyczne służące badaniu patologii społecznej z perspektywy geograficznej. [więcej]
 
 
 
W sprawie wysokości nierówności dochodowych w Polsce istnieje spór. Oficjalne dane ankietowe GUS sugerują, że nierówności te są umiarkowane. Możemy stwierdzić, że w Polsce już na początku lat 90. nierówności dochodowe były relatywnie wysokie W roku 2015 Polska stała się jednak jednym z najbardziej nierównych krajów w Europie poza Rosją. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5
6
7