A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Studia

Studia

EUROREG prowadzi program dwuletnich stacjonarnych studiów II stopnia Studia regionalne i lokalne (w ramach kierunku Gospodarka przestrzenna). Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków o profilu ekonomiczno-społecznym, legitymujących się tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.

Absolwenci EUROREG zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy w administracji rządowej i samorządowej, w firmach consultingowych, organizacjach pozarządowych oraz w nauce. Opis efektów kształcenia Studiów regionalnych i lokalnych dostępny jest tutaj.

Ponadto EUROREG prowadzi studia podyplomowe dla pracowników administracji publicznej.

Nasi pracownicy są zapraszani jako eksperci do prowadzenia szkoleń i wykładów w ramach studiów podyplomowych z zakresu rozwoju regionalnego, funduszy strukturalnych i ewaluacji, skierowanych zarówno do instytucji publicznych jak i firm.