A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Studia

Studia

EUROREG prowadzi stacjonarne dwuletnie  studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, specjalność studia miejskie i regionalne, przeznaczone dla absolwentów wyższych szkół o profilu ekonomiczno-społecznym, legitymujących się tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.

Absolwenci EUROREG zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy w administracji rządowej i samorządowej, w firmach consultingowych, organizacjach pozarządowych oraz w nauce. Opis efektów kształcenia kierunku gospodarka przestrzenna dostępny jest tutaj.

Ponadto EUROREG prowadzi studia podyplomowe dla pracowników administracji publicznej: Akademię Rozwoju Regionalnego oraz Akademię Oceny Skutków Regulacji.

Nasi pracownicy są zapraszani jako eksperci do prowadzenia szkoleń i wykładów w ramach studiów podyplomowych z zakresu rozwoju regionalnego, funduszy strukturalnych i ewaluacji, skierowanych zarówno do instytucji publicznych jak i firm.