A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
EUROREG w mediach

Dr hab. Kacper Pobłocki - wpływ nauki zdalnej na miasto

Gazeta Wyborcza (8.09.2020)
Uniwersytet Warszawski ogłosił, że od przyszłego roku akademickiego zajęcia będą odbywały się zdalnie. Tylko w wyjątkowych przypadkach zajęcia – laboratoria, zajęcia terenowe, integrujące studentów pierwszego roku – mają się odbywać stacjonarnie. Na Uniwersytecie Warszawskim uczy się ponad 40 tys. studentów, w tym ponad 30 tys. dziennych. Z tysięcy studentów spoza Warszawy, którzy dziennie studiowali w stolicy po ogłoszeniu epidemii i wprowadzeniu niemal z dnia na dzień zajęć zdalnych, wiele osób wyjechało z Warszawy do rodzinnych miejscowości.
 
Więcej informacji i głos dr hab. Kacpra Pobłockiego o wpływie nowej formuły studiowania na miasto znajdziecie w artykule w Gazecie Wyborczej.