A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Dla studentów

Informacje ogólne

Od roku akademickiego 2019/2020 oferujemy nowy program: Studia regionalne i lokalne.

Niżej prezentowane informacje dotyczą dotychcasowego programu ogólnej gospodaki przestrzennej i mają charakter archiwalny.

Wybrane tematy prac magisterskich, 2013-2017

 • Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w ujęciu przestrzennym (M. Perzanowska; promotor: prof. Maria Halamska)
 • Władze i inwestorzy jako aktorzy społecznego wytwarzania przestrzeni w mieście neoliberalnym. Przypadek Warszawy (P. Śliwowski, promotor: prof. B. Jałowiecki)
 • Wykorzystanie koncepcji universal design w badaniach dostępności architektonicznej przestrzeni miejskiej na przykładzie Warszawy (A. Zając, promotor: prof. B. Jałowiecki)
 • Rewitalizacja obszarów postindustrialnych a rola samorządu lokalnego na przykładzie Żyrardowa (M. Dąbrowska, promotor: prof. A. Miszczuk)
 • Rola turystyki w rozwoju miast. Analiza porównawcza na przykładzie miasta Puławy i Kazimierza Dolnego (M. Szumowska, promotor: prof. M. Kozak)
 • Rola uniwersytetu w rozwoju regionu peryferyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (S. Paszkowska, promotor: dr hab. M. Herbst)
 • Osiągnięcia szkolne gimnazjalistów jako przejaw różnicowania się przestrzeni społecznej miasta (J. Pietraszek, promotor: dr hab. M. Herbst)
 • Mobilność pracowników jako instrument wspierający powiązania nauki z biznesem (M. Skrzypek, promotor: dr hab. A. Olechnicka)
 • Sztuka jako narzędzie rewitalizacji miast (E. Suska, promotor: dr hab. A. Olechnicka)
 • Proces gentryfikacji na przykładzie Powiśla w Warszawie (D. Kłosaj, promotor: dr hab. M. Smętkowski)

 

Profil absolwenta

Absolwenci EUROREG z powodzeniem podejmują pracę na kierowniczych i specjalistycznych stanowiskach w:

 • administracji rządowej i samorządowej;
 • firmach ewaluacyjnych i doradczych;
 • placówkach naukowych i badawczych
 • agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego
 • instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych;
 • regionalnych biurach planowania przestrzennego;
 • przedsiębiorstwach prywatnych w kraju i zagranicą.

Poznaj opinię absolwentów o naszych studiach - przeczytaj i obejrzyj film tutaj.

 
 
Do pobrania