A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Informacje ogólne

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW prowadzi dwuletnie, stacjonarne studia II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna. Nasze studia reprezentują podejście interdyscyplinarne. Uczymy o rozwoju, przestrzeni i mieście z wielu różnych, ale uzupełniających się perspektyw. Dlatego trafiają do nas studenci po socjologii, geografii, europeistyce, politologii i innych kierunkach społecznych.

Zespół EUROREG-u tworzą ekonomiści, socjologowie, geografowie, politolodzy i eksperci z dziedziny zarządzania. Specjalizujemy się w studiach regionalnych oraz studiach miejskich. W praktyce oznacza to, że badamy różne procesy istotne dla rozwoju, które mają wymiar terytorialny. Zajmujemy się m.in. polityką regionalną i miejską, współpracą międzyregionalną, ewaluacją programów rozwojowych, regionalnymi sieciami innowacji, czy mobilnością absolwentów. Poznaj profile naszych pracowników tutaj.

Ulotka informacyjna o studiach do pobrania: PDF

Cele studiów

 • Dostarczenie wiedzy o najważniejszych czynnikach rozwoju regionalnego i lokalnego (społecznych, gospodarczych, środowiskowych);
 • Przedstawienie najnowszych teorii i koncepcji rozwoju regionalnego;
 • Wprowadzenie do technik i metod zarządzania rozwojem regionalnym, w tym programami i projektami w ramach funduszy strukturalnych UE;
 • Wskazanie wartościowych źródeł wiedzy teoretycznej i praktycznej o rozwoju regionalnym;
 • Krytyczna analiza i synteza obszernych i zróżnicowanych informacji z pola polityki regionalnej kraju i UE;
 • Zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi, politycznymi i instytucjonalnymi procesów rozwoju regionalnego;
 • Refleksja nad wynikami najnowszych badań z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce i UE.

 

Program studiów

 • rozwój regionalny i polityka regionalna
 • rozwój lokalny
 • polityki miejskie
 • zarządzanie miastem
 • teoria gospodarki przestrzennej
 • prawo samorządowe
 • planowanie przestrzenne
 • regionalne i lokalne systemy innowacji
 • metody analizy przestrzennej
 • podstawy urbanistyki
 • socjologia miasta
 • ewaluacja polityk publicznych
 • zajęcia metodologiczne i inne

Poznaj obecny program studiów: 1 rok oraz 2 rok.

 

Warunki studiowania

Studia odbywają się w systemie dziennym, na terenie kampusu głównego UW. Zajęcia w EUROREG mają charakter interdyscyplinarny, integrujący dorobek ekonomii, socjologii, administracji, zarządzania, geografii, politologii oraz ochrony środowiska. Prowadzone przez nas ćwiczenia są oparte na technice Problem Based Learning (uczenie się przez praktykę). Studenci pracują w zespołach nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów. Wykorzystujemy w tym celu innowacyjne metody, np. gry strategiczne, symulacje, czy mind-mapping. Na studiach panuje kameralna atmosfera - limit miejsc na roku to 15 osób, dzięki czemu nasi studenci mają bezpośredni dostęp do kadry naukowej, możliwość indywidualnych konsultacji z wiodącymi ekspertami w dziedzinie rozwoju regionalnego i studiów miejskich. Rozkład zajęć jest dostosowany do potrzeb studentów, na pierwszym roku dwa dni robocze są wolne. Oferujemy także korzystne opcje wyjazdów międzynarodowych.

Jesteśmy jedną z najaktywniejszych instytucji badawczych w Uniwersytecie Warszawskim, dlatego nasi studenci regularnie biorą udział w realizacji projektów naukowych, m.in. w ramach praktyk studenckich. Najlepszym studentom proponujemy trwałą współpracę. Zdjęcia z praktyk studenckich możesz obejrzeć tutaj.

 

Wybrane tematy prac magisterskich, 2013-2017

 • Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w ujęciu przestrzennym (M. Perzanowska; promotor: prof. Maria Halamska)
 • Władze i inwestorzy jako aktorzy społecznego wytwarzania przestrzeni w mieście neoliberalnym. Przypadek Warszawy (P. Śliwowski, promotor: prof. B. Jałowiecki)
 • Wykorzystanie koncepcji universal design w badaniach dostępności architektonicznej przestrzeni miejskiej na przykładzie Warszawy (A. Zając, promotor: prof. B. Jałowiecki)
 • Rewitalizacja obszarów postindustrialnych a rola samorządu lokalnego na przykładzie Żyrardowa (M. Dąbrowska, promotor: prof. A. Miszczuk)
 • Rola turystyki w rozwoju miast. Analiza porównawcza na przykładzie miasta Puławy i Kazimierza Dolnego (M. Szumowska, promotor: prof. M. Kozak)
 • Rola uniwersytetu w rozwoju regionu peryferyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (S. Paszkowska, promotor: dr hab. M. Herbst)
 • Osiągnięcia szkolne gimnazjalistów jako przejaw różnicowania się przestrzeni społecznej miasta (J. Pietraszek, promotor: dr hab. M. Herbst)
 • Mobilność pracowników jako instrument wspierający powiązania nauki z biznesem (M. Skrzypek, promotor: dr hab. A. Olechnicka)
 • Sztuka jako narzędzie rewitalizacji miast (E. Suska, promotor: dr hab. A. Olechnicka)
 • Proces gentryfikacji na przykładzie Powiśla w Warszawie (D. Kłosaj, promotor: dr hab. M. Smętkowski)

 

Profil absolwenta

Absolwenci EUROREG z powodzeniem podejmują pracę na kierowniczych i specjalistycznych stanowiskach w:

 • administracji rządowej i samorządowej;
 • firmach ewaluacyjnych i doradczych;
 • placówkach naukowych i badawczych
 • agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego
 • instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych;
 • regionalnych biurach planowania przestrzennego;
 • przedsiębiorstwach prywatnych w kraju i zagranicą.

Poznaj opinię absolwentów o naszych studiach - przeczytaj i obejrzyj film tutaj.

 
 
Do pobrania