A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Adaptacyjność na poziomie lokalnym – studium przypadku Mławy

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej (2015) Adaptacyjność na poziomie lokalnym – studium przypadku Mławy [w:] Dorota Celińska-Janowicz, Adama Płoszaj (red.) Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności. Warszawa: MGG Conferences, ss. 53-66.
Pobierz publikację: