A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Analiza sieci - pomoc w ocenie dynamiki współzależności i relacji

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2009) Analiza sieci - pomoc w ocenie dynamiki współzależności i relacji [w:] Olejniczak Karol (red.) (2009) Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze. Raporty i Analizy EUROREG, 2/2009, Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, ss. 69 - 79.