A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Analiza spójności sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2009) Analiza spójności sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. EGO: Warszawa, s. 22.
Pobierz publikację: