A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Baltic Europe

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Bohdan Jałowiecki (red.) (1992) Europa Bałtycka. Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 39. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, s. 89.
Pobierz publikację: