A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Benchmarking

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Wojnar Katarzyna (2015) Benchmarking [w:] Bendyk Edwin, Wojnar Katarzyna (red.) Diagnoza na potrzeby programu operacyjnego rozwój potencjału twórczego i wsparcia twórców. Warszawa: Biuro Kultury, Urząd M. St. Warszawy, ss. 3-19.

Poniższa analiza opiera się na metodzie benchmarkingu miejskiego poprzez wykorzystanie danych wtórnych pochodzących z oficjalnych urzędów statystycznych (GUS, EUROSTAT), jak również z badań sondażowych (np. Urban Audit). Benchmarking miast pozwala zidentyfikować główne szanse i wyzwania danego obszaru, zwłaszcza w odniesieniu do przyjętych priorytetów strategicznych, co sprawia, że jest to metoda wykorzystywana w programowaniu polityki opartej na dowodach. Zarówno proces selekcji wskaźników jak i upowszechniania wyników diagnozy stanowią ponadto okazję do wzmocnienia mechanizmów partycypacji społecznej.

Raport na stronie Urzędu Miasta