A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Człowiek – Miasto – Region. Związki i Interakcje

Autorzy: Grzegorz Gorzelak, Marek Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Gorzelak Gorzelak, Szczepański Marek, Ślęzak-Tazbir Weronika (red.) (2009) Człowiek – Miasto – Region. Związki i Interakcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.