A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku?

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2006) Czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku? [w:] Kukliński Antoni, Pawłowski Krzysztof (red.): Przyszłość Europy – wyzwania globalne, wybory strategiczne, Nowy Sącz: Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu.