A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Czy metropolia jest miastem?

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (red.) (2009) Czy metropolia jest miastem? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 194.

Coraz częściej pojawia się pytanie, czy metropolia jest miastem, czy też zupełnie inną formą osadniczą. Miasto było zwarte i miało wyraźne granice, metropolia rozlewa się szeroko w przestrzeni. Miasto było zbiorowością obywateli, metropolia zaś jest zbiorem jednostek, konsumentów i użytkowników. Miasto było powiązane z regionem, metropolia - z innymi metropoliami położonymi nieraz na innych kontynentach. Czy istnieje zatem metropolitalna architektura, specyficzna struktura społeczna i nowa klasa - klasa metropolitalna? Czy można mówić o metropolitalnej kulturze, specyficznym środowisku innowacyjnym, szczególnych relacjach metropolia - region? Czy istnieje metropolitalna turystyka?

Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy spotkania, które odbyło się w czerwcu 2009 roku na Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowane staraniem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) oraz Katedry UNESCO - Trwałego Rozwoju, a którego efektem jest niniejsza książka.


 

SPIS TREŚCI

BOHDAN JAŁOWIECKI, Czy metropolia jest miastem.

GRZEGORZ GORZELAK, Metropolizacja a globalizacja.

MACIEJ SMĘTKOWSKI, Nowe relacje między metropolią a regionem: od terytorialnej do sieciowej organizacji przestrzeni.

BOHDAN JAŁOWIECKI, Społeczne oblicza metropolii. Czy istnieje klasa metropolitalna?

ELŻBIETA ANNA SEKUŁA, Czy istnieje kultura metropolitalna? Matropolia jako kluczowa instytucja kultury.

SŁAWOMIR GZELL, Architektura metropolii?

MAREK W. KOZAK, Metropolia jako produkt turystyczny.

AGNIESZKA OLECHNICKA, ADAM PŁOSZAJ, Metropolia a innowacyjność.

MAREK BAŃCZYK, Rankingi metropolii. Jaka metodologia?

MAREK S. SZCZEPAŃSKI, ANNA ŚLIZ, Stare okregi przemyslowe w procesie metropolizacji.