A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Herbst Mikołaj, Wójcik Piotr (2013) Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 4(54) 2013, ss. 5-21.