A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej (2007) Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce [w:] Kudełko Joanna (red.): Uwarunkowania rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, Nr 22, Wydawnictwo Polskiej Akademia Nauk – Oddział w Krakowie.