A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Diagnoza na potrzeby programu operacyjnego rozwój potencjału twórczego i wsparcia twórców.

Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Bendyk Edwin, Wojnar Katarzyna (red.) (2015) Diagnoza na potrzeby programu operacyjnego rozwój potencjału twórczego i wsparcia twórców. Warszawa: Biuro Kultury, Urząd M. St. Warszawy, s. 52.
Pobierz publikację:

Raport na stronie Urzędu Miasta.

Praca zespołu w sposób szczególny koncentrowała się na przygotowaniu ogólnej diagnozy potencjału twórczego Warszawy oraz rekomendacji zmierzających do doskonalenia miejskiej polityki kulturalnej w obszarze wspierania rozwoju twórczości, upowszechniania kultury i sztuki, a także rozwoju sektora kreatywnego.