A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Discovering the learning mechanism

Autorzy: Anna Domaradzka, Karol Olejniczak, Jakub Rok, Łukasz Widła
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol, Rok Jakub, Widła Łukasz, Domaradzka Anna (2014) Discovering the learning mechanism [in:] Olejniczak Karol, Mazur Stanisław (eds.) Organizational Learning. A Framework for Public Administration. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 20-48.
Pobierz publikację:
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
MUS: Ministerstwa Uczące Się – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach (POKL) (2010-2014)