A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ewaluacja ex ante RPO Lubuskie 2007-2013

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2008) Ewaluacja ex ante RPO Lubuskie 2007-2013 [w:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Ledzion Bartosz (red.): Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego i Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.