A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2007) Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w sektorze publicznym [w:] Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.) Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.