A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Autorzy: Bartosz Ledzion, Karol Olejniczak, Wojciech Pander
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Ledzion Bartosz, Olejniczak Karol, Pander Wojciech (2009) Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.