A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ewaluacja w sektorze publicznym

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2009) Ewaluacja w sektorze publicznym [w:] Lotko-Czech Katarzyna et al. (red.): Ewaluacja Programów Operacyjnych na poziomie regionalnym - teoria i praktyka, Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ss. 49–60.