A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Fenomen podróży

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2015) Fenomen podróży [w:] Andrzej Rozmus (red.): Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ss.79-91.