A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Finansowanie Oświaty w Polsce - Diagnoza, Dylematy, Możliwości

Autorzy: Mikołaj Herbst, Jan Herczyński, Anthony Levitas
Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Herbst Mikołaj, Herczyński Jan, Levitas Anthony (2009) Finansowanie Oświaty w Polsce - Diagnoza, Dylematy, Możliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 285.
Pobierz publikację:

Daleko posunięta decentralizacja zarządzania polską oświatą oraz rozwiązania przyjęte w innych krajach są tłem dla pogłębionych analiz, obejmujących między innymi strukturę i rozkład terytorialny wydatków oświatowych, wysokość i zróżnicowanie wynagrodzeń nauczycielskich oraz politykę oświatową samorządów. Szczegółowo omówiono ewolucję, a także mocne i słabe strony głównego instrumentu finansowania oświaty w Polsce, jakim jest część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów terytorialnych. Autorzy rekomendują zmiany zarówno systemowych rozwiązań, jak i poszczególnych instrumentów finansowania oświaty.