A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Globalizacja, lokalność tożsamość

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2005) Globalizacja, lokalność tożsamość [w:] Wesołowski Włodzimierz, Włodarek Jan (red.): Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska. Europa. Świat, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar