A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Gminy przygraniczne. Raport podsumowujący

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej (2008) Gminy przygraniczne. Raport podsumowujący [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska lokalna 2007, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.