A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Gospodarka oparta na wiedzy – wzrost, ugruntowanie i kryzys

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2010) Gospodarka oparta na wiedzy – wzrost, ugruntowanie i kryzys [w:] Mucha Janusz (red.): Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, Kraków: Zakład wydawniczy NOMOS, ss. 380 – 390.