A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Gotyckie zamki ceglane: szansa czy problem?

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2014) Gotyckie zamki ceglane: szansa czy problem? Turystyka Kulturowa, Nr 5, maj, ss. 50-77.  
Pobierz publikację:

Polska dysponuje unikatowym w skali świata walorem, jakim są ceglane zamki gotyckie. Część z nich przetrwała w województwie warmińsko-mazurskim. Celem tego artykułu jest analiza sposobu wykorzystania unikalnego zasobu dziedzictwa kulturowego. Teza główna brzmi: zasób ten nie jest należycie wykorzystany jako unikalny złożony produkt turystyczny. Dla wykazania tezy podjęto kilka wątków badawczych. Analizie poddano przemiany we współczesnej turystyce sprzyjające wzrostowi zapotrzebowania na usługi turystyczne w rezydencjach historycznych. Ponadto oszacowano wpływ wybranych hoteli na rozwój lokalny. Ocenie poddano także materiały promocyjne władz regionalnych dotyczące zamków ceglanych. Wszystkie przeprowadzone analizy wykazały wielkie zainteresowanie usługami turystycznymi oferowanymi w historycznych rezydencjach, ich znaczący wpływ na rozwój lokalny oraz niepełne wykorzystanie posiadanych zasobów.