A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Historyczne źródła gospodarczego i politycznego zróżnicowania ziem polskich w perspektywie europejskiej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2011) Historyczne źródła gospodarczego i politycznego zróżnicowania ziem polskich w perspektywie europejskiej [w:] Adamowski Jan, Styk Józef (red.): Tradycja w kontekstach społecznych, tom 3, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ss. 291-300.