A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza polsko‑ukraińskiego

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jakubowski Andrzej, Miszczuk Andrzej (2017) Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza polsko‑ukraińskiego [w:] Miszczuk A. (red.) Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego. Lublin: NORBERTINUM, ss. 235-256. 
Pobierz publikację:

Informacja pełni kluczową rolę w rozwoju nowoczesnej gospodarki zakresie funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, określanego mianem społeczeństwa informacyjnego. Staje się ona kluczową wartością niematerialną, znajdującą szerokie zastosowanie w procesie produkcji, wymiany towarów i świadczenia usług, a także w codziennym życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym i politycznym oraz wszelkich innych formach aktywności społecznej. Szczególne znaczenie informacji statystycznej wiąże się więc z pełnioną przez nią rolą czynnika stymulującego rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez wzrost wykorzystania istniejącego potencjału gospodarczego i aktywizację społeczności lokalnej. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie dotychczasowych doświadczeń polskich i ukraińskich urzędów statystycznych w obszarze statystyki obszarów transgranicznych oraz scharakteryzowanie roli, jaką pełni ona w rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego.