A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Inicjatywy Unii Europejskiej dotyczące wspierania współpracy ponadgranicznej na Ukrainie

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2006) Inicjatywy Unii Europejskiej dotyczące wspierania współpracy ponadgranicznej na Ukrainie [w:] Gorzelak Gorzelak, Krok Katarzyna (red.): Nowe granice Unii Europejskie – współpraca czy wykluczenie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.