A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Intelektualna tradycja Europy a instytucje demokratyczne

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2011) Intelektualna tradycja Europy a instytucje demokratyczne [w:] Bytniewski Paweł, Chałubiński Mirosław (red.): Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, Tom 2, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, ss. 167-182.