A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kontekstach regionalnych

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz, Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam (2018) Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kontekstach regionalnych. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(72), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 5-28.