A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Local and Regional Cross Border Co-operation Between Poland and Ukraine

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej, Krok Katarzyna (2006) Local and Regional Cross Border Co-operation Between Poland and Ukraine [w:] Scott James (ed.): EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion, Aldershot: Ashgate, pp. 177-192.