A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III

Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2008) Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Pobierz publikację:

Ewaluacja jest standardem współczesnego, efektywnego zarządzania w sektorze publicznym. Jest też wymogiem i powszechną praktyką programów funduszy strukturalnych. Książka jest jedną z pierwszych w Polsce publikacji przedstawiających w sposób kompleksowy problematykę ewaluacji programów publicznych. Kluczowym problemem podjętym w książce jest rzeczywiste wykorzystanie i użyteczność badań ewaluacyjnych. Mechanizmy uczenia się z ewaluacji i determinanty tego procesu autor weryfikuje w empirycznym badaniu ewaluacji średniookresowej programów współpracy terytorialnej (INTERREG). Wnioski i rekomendacje płynące z tej analizy mogą okazać się bardzo przydatne dla rozwijającej się praktyki badań ewaluacyjnych w Polsce. Oprócz analizy mechanizmów wykorzystania badań ewaluacyjnych Czytelnik znajdzie w książce:

  • systematyczny przegląd definicji i typologii ewaluacji,
  • omówienie jej genezy i funkcji w sektorze publicznym,
  • bogatą syntezę koncepcji wykorzystania ewaluacji,
  • przegląd praktyk ewaluacji w Unii Europejskiej.


SPIS TREŚCI


1. WPROWADZENIE
1.1. Zarys tematyki i przedmiotu badania
1.2 Cel książki
1.3 Struktura książki

2. TEORETYCZNE PODSTAWY WYKORZYSTANIA EWALUACJI
2.1 Wstęp
2.2. Ewaluacja - definicje, typy, funkcje
2.3 Koncepcje wykorzystania ewaluacji

3. PRAKTYKA EWALUACJI W SEKTORZE PUBLICZNYM
3.1 Wstęp
3.2 Ewaluacja w reformach zarządzania sektorem publicznym
3.3 Praktyka ewaluacji w Unii Europejskiej

4. STUDIUM WYKORZYSTANIA EWALUACJI W PROGRAMACH INTERREG III
4.1 Wstęp
4.2 Charakterystyka Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG
4.3  Model analizy wykorzystania ewaluacji
4.4 Studia przypadków

5. WNIOSKI I REKOMENDACJE
5.1 Wniosek z badania
5.2 Szersze wnioski odnośnie do zarządzania
5.3 Sugestie praktyczne

6. ANEKSY
6.1 Metodologia badania
6.2 Modele wykorzystania ewaluacji
6.3 Listy i mapy programów INTERREG III

Bibliografia.