A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach

Autorzy: Bohdan Jałowiecki, Elżbieta Sekuła
Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan, Sekuła Elżbieta (red.) (2011) Metropolie mniejszości, mniejszości w metropoliach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 188.