A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Miasta i system osadniczy Polski w perspektywie europejskiej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Smętkowski Maciej (2010) Miasta i system osadniczy Polski w perspektywie europejskiej [w:] Tucholska Anna (red.): Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 183-199.