A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Migracje a język. Język jako determinanta migracji, polityka językowa jako instrument polityki wobec imigracji i imigrantów

Autor: Roman Szul
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2018) Migracje a język. Język jako determinanta migracji, polityka językowa jako instrument polityki wobec imigracji i imigrantów (w:) Żelichowski Ryszard (red.) Droga usiana drutami. Imigrancka odyseja do Europy. Seria: „Małe państwa, regiony i wyspy Europy”, nr 3, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ss.97-134.