A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Modele logiczne

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2014) Modele logiczne [w:] Ledzion Bartosz, Olejniczak Karol, Rok Jakub(red.) Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ss.21-42
Pobierz publikację: