A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Monitoring i ewaluacja

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2011) Monitoring i ewaluacja [w:] Górniak Jarosław, Mazur Stanisław (red.): System zarządzania rozwojem Polski. Podręcznik, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.