A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Na wsi rewolucja

Typ publikacji: artykuł popularnonaukowy, publicystyczny lub recenzja
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2015) Na wsi rewolucja. ACADEMIA - Magazyn Polskiej Akademii Nauk, nr 1(41), ss.

Większości z nas wieś kojarzy się z rolnictwem. Zresztą wszystkie definicje wsi się do niego odwołują – jest traktowane jako podstawa wiejskiej gospodarki oraz główne zajęcie jej mieszkańców. Tymczasem wszystkie analizy wskazują na kurczenie się roli rolnictwa w gospodarce i udziału rolników wśród mieszkańców wsi. Większość, bo ok. 60%, gospodarstw domowych nie ma żadnych związków z rolnictwem, na roli pracuje mniej niż 30% mieszkańców i jest to główne źródło utrzymania dla ok. 13% ludności. Ten relatywny spadek znaczenia rolnictwa dokonał się w ciągu trzech ostatnich dekad. Oznacza to, że na wsi miał i ma miejsce proces restratyfikacji, czyli znaczących zmian w strukturze społecznej. Miał on zmienną dynamikę, co dokumentują badania na reprezentatywnych próbach ludności Polski.

Artykuł można przeczytać tu.