A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Niderlandy

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2014) Niderlandy [w:] Ledzion B., Mazur S., Olejniczak K. (red.): Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz  OECD, Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ss. 67-73
Pobierz publikację:

Opracowanie przedstawia systemy programowania strategicznego stosowane w wybranych krajach Unii Europejskiej (UE) oraz państwach należących do Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECD). Intencją autorów tej pracy jest zasygnalizowanie możliwości wykorzystania rozwiązań wykorzystywanych w tych państwach dla doskonalenia polskiego systemu programowania i zarządzania strategicznego. Przeglądem objęto 15 krajów: Belgię, Czechy, Finalndię, Francję, Hiszapnię, Japonię, Kanadę, Niderlandy, Republikę Federalną Niemiec, Słowację, Stany Zjednoczone, Szwecję, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy.