A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Organizacyjne uczenie się w administracji publicznej – wnioski z porównania międzynarodowego

Autorzy: Stanisław Mazur, Karol Olejniczak, Adam Płoszaj
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Mazur Stanisław, Olejniczak Karol, Płoszaj Adam (2013) Organizacyjne uczenie się w administracji publicznej – wnioski z porównania międzynarodowego [w:] Mazur Stanisław, Płoszaj Adam (red.) Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 295-309.
Pobierz publikację:

Przedstawione w książce doświadczenia organizacyjnego uczenia się administracji publicznych w dwunastu krajach (Australia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania) skłaniają do porównań. Na tej podstawie można także pokusić się o podsumowanie i wskazanie ogólnych tendencji. Rozdział ten jest próbą takiej syntezy.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
MUS: Ministerstwa Uczące Się – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach (POKL) (2010-2014)