A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Poland’s Language Regime Governing Kashubian and Silesian

Autor: Roman Szul
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2015) Poland’s Language Regime Governing Kashubian and Silesian [in:] Linda Cardinal, Selma K. Sonntag (eds.) State Traditions and Language Regimes. Montreal & Kingston, London, Ithaca: McGill-Queen’s University Press, pp. 79-96.