A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polityka transferu innowacji – krótka historia

Autor: Roman Szul
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2019) Polityka transferu innowacji – krótka historia [w:] Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka (red.): Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 388-401.