A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska klasa kreatywna

Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Wojnar Katarzyna (2016) Polska klasa kreatywna. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, ss. 371.

Od kilku dziesięcioleci możemy obserwować rozprzestrzenianie się popularnych trendów i haseł dotyczących czynników rozwojowych miast i metropolii. Jednym z takich modnych i wpływowych określeń jest „klasa kreatywna” – termin wprowadzony do obiegu naukowego i publicystycznego przez Richarda Floridę. Niniejsza książka dotyczy klasy kreatywnej w Polsce, a konkretnie w polskich miastach. W poszczególnych rozdziałach Autorka zastanawia się nad rolą kreatywności w rozwoju, definicją klasy kreatywnej, umiejscowieniem terminu w szerszym dyskursie naukowym i kontrowersjami związanymi z tą koncepcją. Książka prezentuje również wyniki badań potencjału kreatywnego polskich miast, analizy jego wpływu na konkurencyjność miast, a także zidentyfikowane czynniki atrakcyjności przyciągające polską klasę kreatywną do poszczególnych ośrodków.

 

Abstract:

For several decades we have been observing the spread of popular trends and terms related to the development factors of cities and metropolises. One of such fashionable and influential expressions is the "creative class" - a term introduced into the scientific and literary world by Richard Florida. This book is about the creative class in Poland, specifically in Polish cities. In the individual chapters, the author discusses the role of creativity in development, the definition of the creative class, the location of the term in the broader scientific discourse, and the controversy surrounding this concept. The book also presents the results of research on the creative potential of Polish cities, the analysis of its impact on the competitiveness of cities, as well as the identified attractiveness factors attracting the Polish creative class to individual centers.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Kapitał kreatywny jako czynnik konkurencyjności polskich miast - uwarunkowania i znaczenie w rozwoju regionalny (NCN) (2010-2015)