Publikacje

Polska klasa kreatywna

Typ publikacji: monografia
Opis bibliograficzny: Wojnar Katarzyna (2016) Polska klasa kreatywna. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, ss. 371.

Od kilku dziesięcioleci możemy obserwować rozprzestrzenianie się popularnych trendów i haseł dotyczących czynników rozwojowych miast i metropolii. Jednym z takich modnych i wpływowych określeń jest „klasa kreatywna” – termin wprowadzony do obiegu naukowego i publicystycznego przez Richarda Floridę. Niniejsza książka dotyczy klasy kreatywnej w Polsce, a konkretnie w polskich miastach. W poszczególnych rozdziałach Autorka zastanawia się nad rolą kreatywności w rozwoju, definicją klasy kreatywnej, umiejscowieniem terminu w szerszym dyskursie naukowym i kontrowersjami związanymi z tą koncepcją. Książka prezentuje również wyniki badań potencjału kreatywnego polskich miast, analizy jego wpływu na konkurencyjność miast, a także zidentyfikowane czynniki atrakcyjności przyciągające polską klasę kreatywną do poszczególnych ośrodków.

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Kapitał kreatywny jako czynnik konkurencyjności polskich miast - uwarunkowania i znaczenie w rozwoju regionalny (NCN) (2010-2013)