A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polska lokalna 2007: Synteza

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2008) Polska lokalna 2007: Synteza  [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska Lokalna 2007, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.