A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Polskie regiony i społeczeństwo informacyjne. Stan obecny i perspektywa Regionalnych Programów Operacyjnych

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2006) Polskie regiony i społeczeństwo informacyjne. Stan obecny i perspektywa Regionalnych Programów Operacyjnych [w:] Runiewicz Małgorzata (red.): Czynniki międzynarodowej konkurencyjności regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ.